#

   Gençlerin hayatına dokunmak, onlara örnek olmak ve hayatlarında küçük dahi olsa bir değişim sağlamak tüm insanlık için önem arz etmiştir. Günümüz dünyasında bir kitabı, bir filmi ve en çok da yaşanan olayları örnek alan gençler bu proje vesilesiyle doğru örneklerle buluşma imkanını elde etmiş olacaktır. Bu projeyle kariyer hayatına başarıyla devam eden, örnek bir yaşama sahip, dünya ve ahiret saadetini hedefleyerek yol aldıkları hayat serüvenlerini gençlere sunmak isteyen, onlarla aynı sıralardan çıkmış şahsiyetlerin gençlere ulaşmasında köprü vazifesini üstleniyoruz.

   Öğrenciler için hayatlarında dönüm noktası olabilecek tecrübeleri dinlemek,  eğitim planlarını hazırlamak, seçeceği üniversite ve lise ile ilgili bilgi edinmek, farklı istihtam alanlarına yönelmek ve her açıdan kendi gelişim planlarını hazırlamak bir önder eşliğinde daha yerinde ve faydalı olacaktır.

Gençlerin İmam Hatipli olup onlarla aynı sırayı paylaşan kişileri yaşayan örnek olarak görmeleri, iş ve aile hayatlarında başarılı olmalarının arkasında İmam Hatipliliği hayatlarına nakşetmekle beraber; ahlaklı ve çalışkan olmanın geçtiğini gözlemlemeleri, ehliyet ve liyakatle yaptıkları işlerin sonucunda hayatta başarıya ulaşmalarında mihenk taşı olacaktır.

PROJENİN AMAÇLARI:

   Bu çalışmayla imam hatiplerden mezun olmuş ve farklı meslekler edinmiş kişileri imam hatiplerde öğrenime devam eden öğrencilerle buluşturmak esas alınmıştır. Önder kişiliklerin, öğrencilerin manevi yönlerini güçlendirmek, geleceğe dair kariyer planlarını hazırlamak ve mesleki tercihlerini şekillendirmelerinde onlara rehberlik etmesi amaçlanmıştır.