#

Fikir Yumağı Atölyeleri

Amaç:

Bu projede amaç üniversiteli gençlere sosyal bilimler alanında belirlenmiş konular üzerinden dersler vermektir. Özellikle alanında uzman hocalarla yapılan derslerde üniversiteli gençlerin gerek kişisel gelişimleri gerek konular ekseninde bir bilinç sahibi olmaları gerekse akademik ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir. Konularla ilgili gündemden, kitaplardan, filmlerden vb. takviye ve tavsiyeler de yapılarak öğrencinin atölye sonunda isterse devam edebileceği kaynaklar belirtilir.

Yöntem:

Önce atölye konusu ve içerikleri belirlenir. Tasarımın ardından atölyeler başvuruya açılır. Her atölye 4-6 dersten oluşur. Yüzyüze dönemde genellikle haftasonu olmak üzere belirlenmiş günler ve saatler arasında yapılır. Çevrimiçi ortamda ise genellikle akşamları olmak kaydıyla haftanın her gününe dersler dağıtılır. Platform olarak ise Zoom uygulaması kullanılır. Her öğrenciye ders öncesi ve sonrası gerekli hatırlatmalar yapılır. Her atölye sonunda öğrencilere katılım belgesi ve kayıt alınan dersler yollanır. Memnuniyet anketi akabinde çalışma tamamlanmış olur.

Beklenen Sonuç:

Bu proje sonucunda öğrencilerde sosyal bilimler kategorisinden seçilmiş atölyelerin tamamlanmasıyla belirli bir bilgi ve kavram dağarcığı oluşması, konu üzerine bir fikir sahibi olmaları, atölye konusu üzerine devam etmek isterse belli başlı okumalardan haberdar olmaları beklenir.

Yapılmış Bazı Atölyeler:

Ekonomi, Bölge Okumaları, Seyyahlar, Darbeler Tarihi, Medya, Sinema, Edebiyat, Tarih, Sosyal Bilimler’e Giriş, Yeni Yönelimler, Uzak Doğu’da İslam.