#

“Türkiye’nin ÖNDERleri”, ülkemizin ve milletimizin geleceğine yön verecek önder şahsiyetler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilecek iki yıllık bir eğitim ve kişisel gelişim yolculuğudur. Bu yolculuk en temelde, proje kapsamındaki öğrencilerin arkadaş grupları içerisinde üniversiteli grup liderleri ile birlikte, düzenli olarak bir araya gelerek tahlil halkaları oluşturmalarıdır.

PROJENİN AMACI:

  Aydınlık gelecekleri inşa edecek bir keşif mahiyetindeki bu projenin gençlere kazandırmak istediği en önemli husus, gençlerin düşünen, okuyan, seyreden, tahlil eden bireyler olarak fikri ve ilmi altyapıyı edinmeleridir. Bu yolculukta okumalar, geziler ve çeşitli faaliyetlerle gençlerin kendilerini tanımaları, yeteneklerini ve eksik oldukları yanları fark ederek geliştirmeleri, temel kültürel ve sosyal becerileri kazanmaları amaçlanmıştır.

  Proje kapsamındaki öğrencilerin grup liderlerinin yapacağı öğrenci koçluğu ile üniversite öncesi rehberlik hizmeti alarak eğitim süreçlerine yön vermeleri projenin gayelerinden biridir. Ayrıca katılımcıların birlikte gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk çalışmaları ile gönüllülük bilinci kazanması hedeflenmektedir.  Çok katmanlı bir proje olarak, zaman yönetimi, irade terbiyesi, ekip çalışması, yetenek yönetimi ve iletişim becerileri hususlarında gençlerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirerek onları geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır.