#

İLAHİYAT EĞİTİMİ LİSEDE BAŞLAYACAK

Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ilahiyat alanında uzman ve din hizmetlerinde yetkin hafızlar yetiştirmek amacıyla önümüzdeki yıl öğrenci alınıyor. Programa 9. sınıfta yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilecek.

Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Uluslararası Anadolu İHL Projesi, Fen ve Sosyal Bilimler Projesi, Uluslararası Bakalorya Programı uygulanıyor. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında ise bunlara ilave olarak dördüncü bir program olarak Hafızlık Projesi başlatılıyor.

1 okul 4 proje

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında Bursa’da öğretime açılan ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yabancı uyruklu öğrenciler ile hafızların eğitim gördüğü fen ve sosyal bilimler proje okulu statüsüne alınan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl ilk mezunlarını verecek. Tamamı erkek toplam 494 öğrencinin yarısı Türkiyeli diğer yarısı 4 kıta ve 70 ülkeden seçilen ve tamamı yatılı eğitim alan öğrencilerden oluşuyor. Bu sene ilahiyata öğrenci hazırlamak üzere hafız öğrencilerin eğitim aldıkları programın ilavesiyle eğitime devam edecek olan okul, projeyi “Türkiye’de özel ve özgün hafızlık projesine katılmak ister misin?” ve “1 okul, 4 proje” sloganlarıyla duyurdu. Duyuru afişlerinde ayrıca, “İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır” Hadis-i Şerifi de hatırlatıldı.

Mektuplar yazıldı

Okul müdürü Mehmet Türkmen ve Bilim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal, hafız yetiştiren ortaokulların müdürlerine birer mektup göndererek öğrencilerini bölüme yönlendirmelerini istedi. Ülkenin saygın müfessirleri, muhaddisleri, fakihleri, kelamcıları arasında din-i mübini İslam’a kendisini adamış din adamlarının yetiştirilmesi hedefinin anlatıldığı mektupta, “Sizden beklentimiz; 8. sınıftan mezun ve hıfzını tamamlamış öğrencilerinizden zeki ve yetenekli, istikbal vadeden çocuklarımızdan uygun bulduklarınızı bu programa dahil olacak şekilde hazırlayıp ekteki formu doldurarak müracaatınızı yapmanızdır” ifadelerine yer verildi. Tanıtıcı mektup, hafız öğrenciler ve ailelerine de iletildi.

Hafızlık altyapısı önemli

Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen, “Bölümde hafız öğrenciler, bir üst öğrenime hazırlanırken bir yandan da Kur’an’ın muhtevasını kavramak için okumalar yaparak ve hafızlık eğitiminin kazanımlarını zenginleştirerek, milli manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerleri içselleştirecekler” dedi. Hafızlık altyapısının ilahiyat alanında ve din hizmetlerinde ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Hafızlığın pekiştirilmesi, geliştirilmesi, temel ilahiyat ve dini hizmetler alanında ders içi, ders dışı eğitimlerle ve etkinliklerle, Arapça-tefsir-hadis-metin okumaları, kıraat, makam-musiki, diksiyon, Osmanlıca programlarla öğrencilerimiz daha nitelikli yetişecektir.”