#

1374 GENÇLE YAPILAN ARAŞTIRMA STK’LARA SUNULDU

Türkiye’nin Dünya Liderliği Sürecinde Kültür ve Gençlik Politikaları Araştırması, ÖNDER Genel Merkezi’nde düzenlenen bir toplantı ile gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına sunuldu.

Ocak ayında Argetus Araştırma danışmanı Erol Erdoğan danışmanlığında yapılan anket çalışması Genç ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi tarafından açıklandı. 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen toplantıda, eğitim ve gençlik alanında çalışan STK temsilcileri hazır bulundu.

1374 kişiyle anket yapıldı

Sorular, Türkiye’nin 81 ilinden Türkiye Öğrenci Meclis Başkanları Kurultayı’na katılan 15 yaş ve üzeri imam hatip lisesi öğrenci meclis başkanının aralarında olduğu bin 374 kişiye yöneltildi. Dinlenen müzik türleri ve hangi sıklıkta dinlendiği, kitap okuma sıklığı, okunan edebiyat türleri, internet kullanımı ve televizyon izleme sıklığı, televizyonlarda en çok izlenen programlar, STK faaliyetlerine katılım durumu, üyesi ve gönüllüsü olunan STK’lar, kullanılan dijital iletişim araçları veya mecraları, sosyal medya mecralarının kullanılma amaçları, boş zamanların nasıl değerlendirildiği, kültürel öğelerden yararlanma sıklığı, yaşadıkları şehirde yeterli düzeyde kültürel etkinlik düzenlenip düzenlenmediği ve bu etkinliklerin gençlere hitap etme durumu, etkinliklerin kalitesi, okullarda hangi sıklıkta düzenlendiği yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Gençlerin yarısı günde en az bir saat okuyor

Kitap okuma sıklığının sorulduğu soruya verilen cevaplar, şikayet edildiği gibi gençlerin aslında okumadığını değil, okuma alışkanlığı kazandığını ortaya koyuyor. Anket verilerine göre gençlerin yüzde 35.8’i günlük bir saatten az okuyor, 35.4’ü ise günlük 1-2 saat arasında okuyor. Yüzde 9.2’si günlük 3-4 saat arası okuyor. 1.7’si 5-6 saat, 1.0’ı ise günlük 6-10 saat arası okuyor. Aylık 10 saatten fazla okuyanların oranı yüzde 6.3, hiç okumuyorum diyenlerin oranı ise yüzde 10.6. En çok okunan türler arasında yüzde 77.3 oranıyla roman başı çekiyor. Onu sırasıyla şiir, hikaye-öykü, anı-günlük, destan, biyografi, söyleşi-röportaj, eleştiri, deneme masal ve tiyatro takip ediyor.

Sosyal medya kullanımı haber edinmek amaçlı

Araştırmada gençlere internet kullanımı ve sosyal medyayı hangi amaçlarla kullandıklarına ilişkin sorular da yöneltildi. Buna göre gençlerin yüzde 32.3’ü günde 3-4 saat arası internet kullanıyor. 15.7’si 5-6 saat, 6.3’ü 6-10 saat, 6.7’si 10 saatten fazla zamanı internet başında geçiriyor. Yüzde 27.9’u da günde 1-2 saat arasında internet kullanıyor. Gençler sosyal medya mecralarından da whatsapp’tan sonra en fazla instagramı kullanıyor. Sosyal medya mecralarını hangi amaçlarla kullandıkları yönündeki soruya ise yüzde 73.4 oranıyla en fazla haber edinme amaçlı cevabı veriliyor. Onu eğlence, sohbet ve arkadaşlık, eğitim, izleme, stres atma amaçları takip ediyor.

Yüzde 68’i STK çalışmalarına katılıyor

Gençlerin yüzde 67.8’i herhangi bir STK’nın faaliyetlerine katılıyor, üyesi veya gönüllüsü. Bu STK’ların dağılımı ise şöyle: Yüzde 54.1’i sosyal dayanışma ya da hayır kurumları, yüzde 51.5’i dini cemaat, vakıf ve gruplar, yüzde 51.1’i kültürel nitelikli vakıf ya da dernekler, yüzde 45.5’i spor kulüpleri, dernekleri, yüzde 23’ü bilimsel platformlar, sivil inisiyatifler, yüzde 21.5’i sanat kuruluşları, yüzde 20.8’i doğa, çevre ya da hayvanları koruma kuruluşları.

Milli Eğiti Bakanı olsanız…

Gençlere araştırmada, “Milli Eğitim Bakanı veya Kültür Bakanı olsanız ya da elinize büyük bir imkan geçse hangi alanlarda yatırım yapmak istersiniz?” sorusu da yöneltiliyor. Öğrencilerin yüzde 85.6’sı bu soruya geleneksel İslami sanatlar yönünde cevap veriyor. Onu yüzde 80.9’la dijital dönüşüm ve yapay zeka, yüzde 80 ile edebiyat, yüzde 74.6 ile yayıncılık, yüzde 74.1 ile müzik, yüzde 73.8 ile TV-radyo, yüzde 72 ile müzecilik, yüzde 71.7 ile tiyatro, yüzde 71.5 ile resim, yüzde 69.9 ile sinema, yüzde 59.2 ile heykel takip ediyor.

Aile, iş ve sağlık ilk sırada

Gençler, “Toplumun kimliğinin oluşmasında belirtilen hususların ne derece etkili-önemli olduğunu söyler misiniz?” sorusuna ise en çok aile, eğitim, din ve değerler cevabını veriyor. “Bir genç olarak seni en çok sevindirecek şey ne olabilir?” sorusunda da ilk sırayı yüzde 92.9 oranıyla mutlu bir aileye sahip olmak cevabı alıyor. Arkasından yüzde 92.2’lik oranla sevdiği işi ya da mesleği yapmak, yüzde 92.0’lık oranla sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak cevapları geliyor. Soruya en az cevap ise yüzde 47.6 oranıyla beklemediği yerden para gelmesi, piyango ve şans oyunlarından yüksek para çıkması seçeneğiyle veriliyor.