#

FİKİR YUMAĞI BAHAR DÖNEMİNİ TAMAMLADI

FİKİR YUMAĞI BAHAR DÖNEMİNİ TAMAMLADI

Fikir Yumağı Atölyeleri, beşinci yılında serüvenine devam ediyor. 2016’da başlayan ve öğrencilerin akademik, sosyal ve bireysel yönlerini geliştirmeye odaklı, özellikle sosyal bilimler ağırlıklı yürütülen atölyeler, bahar dönemini tamamladı.

350 öğrencinin başvurusuyla başlayan 2021 Bahar Dönemi’nde Fikir Yumağı Atölyeleri yine birbirinden farklı konuklar ve konularla öğrencilerin karşısına çıktı.

Çevrimiçi sosyal bilimler

5 farklı atölyede 32 ders, yeni eklenen İngilizce ve Arapça dilli atölyelerle başarılı bir şekilde tamamlandı. Mart ayının ilk haftasında başlayan dersler, Nisan ayında sona erdi. Eyyühel Veled Okuma Atölyesi Arapça ve Sosyal Medyada Yalan Sanatı Atölyesi İngilizce olarak yapıldı. Bunların yanı sıra Bölge Okumaları Atölyesi: Avrupa Tarihi II, Sivil Toplum Atölyesi ve Din Sosyolojisi Atölyesi düzenlendi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen atölyelerin bitmesinin ardından öğrencilere katılım belgeleri ve ders kayıtları gönderildi.

İmam Gazali’den öğütler

Dili Arapça olan Eyyühel Veled Kitap Okuma Atölyesi ile altı hafta boyunca her pazartesi İmam Gazali’nin Eyyühel Veled kitabı analiz edildi. Fation Shabani’nin sunumuyla gerçekleşen atölye, İmam Gazali’nin kitabı niçin yazdığı, talebelerine yönelik nasihatleri, tövbe ve nefis başlıkları, Müslüman için gündelik hayatın nasıl olması gerektiği gibi konuların kitap odaklı işlenmesinin ardından sona erdi.

Sosyal medyada neden yalan var?

Art of Lying On Social Platforms Atölyesi ise beş hafta boyunca salı günleri Hakkı Öcal’ın anlatımıyla gerçekleşti. İngilizce olacak işlenen atölyede, sosyal medyadaki yalanlar ve çok olmalarının nedenleri, bunlara karşı kişisel korunmanın gerekliliği, dijital vatandaşlık, bilgi teknolojilerinin kullanımı, modernite ve gerçeğin yanılsamaları gibi başlıklar anlatıldı.

Gençler ve gönüllülük

Sivil Toplum Atölyesi, beş hafta boyunca her çarşamba Halit Bekiroğlu tarafından işlendi. STK tarihi, vakıf medeniyetimizin yakın geçmişten günümüze evreleri, gönüllü olmak, Türkiye’deki STK’larda uluslararasılaşma süreçleri, gençlerin STK’lardaki rolü ve X-Y-Z kuşaklarının etkileşimi gibi konular anlatıldı. Bu sayede gençlerin gönüllülüğe ve STK’lara geniş bir perspektiften bakışı ve önemini kavramaları hedeflendi.

Her yönüyle din sosyolojisi

Din Sosyolojisi Atölyesi her perşembe yapılan derslerle beş haftalık sürecini tamamladı. Necdet Subaşı’nın yürüttüğü atölyede konularla ilgili önceden belirlenen 4 kitap, katılımcılara ulaştırıldı. Sosyoloji, din sosyolojisi, İslam sosyolojisi, dini tasavvur, dini söylemler, ara dönem din politikaları, modernite-din-gelenek, laiklik-sekülerlik, Türk modernleşmesi bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri ve ulema-aydın-entelektüel gibi önemli başlıklar ve kavramlar işlendi.

Dünden bugüne Avrupa

Bölge Okumaları: Avrupa Tarihi 2 Atölyesi’nde Tacettin Kutay ile birlikte beş hafta boyunca her cumartesi okumalar yapıldı. Orta Çağ’dan başlanarak 18. yüzyıla kadar önemli olaylar, veba salgını, merkezi otoritenin kilise karşısında güçlenmesi, Haçlı Seferleri sonuçlarının Avrupa’ya ekonomik ve sosyal etkileri, Vestfalya Antlaşması’nın dinamikleri, Avrupa’da yüzyıl savaşları ile ortaya çıkan anarşi ve kıtlık, 1648 sonrası İngiltere, Fransa ve Kutsal Roma Germen imparatorlukları gibi konular tartışıldı.