#

3 DİLDE FİKİR YUMAĞI ATÖLYELERİ

3 DİLDE FİKİR YUMAĞI ATÖLYELERİ

Üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Fikir Yumağı Atölyeleri 5. yılına girdi. Programda, beş ayrı başlıkta ilgi çeken atölyeler bahar dönemi için gençleri bekliyor.

ÖNDER’in geleneksel çalışmaları arasında yer alan Fikir Yumağı Atölyelerinde, onlarca konuda alanında uzman isimler ders verdi. Bu dönemde de farklı hocalar ve ilgi çekici başlıklarla atölye devam ediyor. Eyyühel Veled Okuma Atölyesi Arapça ve Sosyal Medyada Yalan Sanatı Atölyesi İngilizce olarak yapılacak. Bunların yanı sıra Bölge Okumaları Atölyesi: Avrupa Tarihi II, Sivil Toplum Atölyesi ve Din Sosyolojisi Atölyesi düzenlenecek

Ekonomiden siyasete, sinemadan tarihe

Beş yıl boyunca akademisyenler ve alanında uzman isimlerle devam ettirilen atölyelerden binlerce geç istifade etti. Bu atölyeler arasında Ekonomi, Bölge Okumaları, Seyyahlar, Darbeler Tarihi, Medya, Sinema, Edebiyat, Tarih, Sosyal Bilimler’e Giriş, Yeni Yönelimler, Uzak Doğu’da İslam, Kişisel Gelişim, Öykü Yazma, Teknoloji ve İnovasyon gibi birbirinden çok farklı alanlarda dersler yer aldı. Atölye sonunda programı başarıyla bitiren gençlere sertifikaları takdim edildi.

Modernleşme ve din

Dr. Necdet Subaşı tarafından verilecek Din Sosyolojisi Atölyesi’nde Necdet Subaşı Hoca ile birlikte sosyoloji tanımı, modernite, laiklik ve dini kurumsallaşma konuları, bu kavramlar nezdinde bazı kurumlar, din politikaları, Türkiye’de değişen dini söylemler gibi konular üzerinden din sosyolojisinin detayları kapsamlı bir şekilde işlenecek. Derslerde, dini kurumsallaşma, Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatip okulları, ilahiyat fakülteleri, cemaatler, din-devlet ilişkileri, din politikaları, siyasal yönelimler, İslamcılık, Milli Görüş gibi konular ele alınacak. 5 haftada tamamlanacak olan dersler 4 Mart’ta başlayacak.

Sivil toplum neden önemli?

Sivil Toplum Atölyesini, ÖNDER Eski Genel Başkanı Yazar Halit Bekiroğlu verecek. Derslerde STK’lar, gönüllülüğün önemi, sorun ve çözüm önerileri gibi konular ele alınacak. 3 Mart’ta sivil toplum, vakıf medeniyeti ve STK tarihi ile başlanan derslerde STK Ruhu: Gönüllülük, Paylaşmak, Aşağıdan Yukarıya Değişim, Küresel Boyut: Uluslararası STK’lar, Uluslararası Çalışmalar, Uluslararası Öğrenciler, STK’larda Gençlik, Pratikler: Örnek STK’lar, Handikaplar, Çözümler üzerinde durulacak. Atölye dersleri 5 hafta sürecek.

Avrupa tarihine focus

Güz döneminde gerçekleştirilen çalışmanın devamı mahiyetinde olacak Avrupa Tarihi Atölyesinde Vestfalya Antlaşması’ndan başlayarak günümüze doğru Avrupa’nın temel dinamikleri kapsamlı olarak tartışılacak. Tacettin Kutay tarafından verilen derslerde daha önce Ortaçağ Avrupası, Rönesans Avrupası, Avrupa’da Din Tartışmaları ve Reform, Değişim&dönüşüm-Yeni İhtimaller konuları işlenmişti. 6 Martta başlayacak atölyede dersler 5 haftada tamamlanacak.

İmamı Gazali’yi Arapça okuyacaklar

Gençlerin akademik hayatları ve günlük hayatlarına artı değer katacak eğitimleri almaları için hayata geçirilen Fikir Yumağı Atölyelerinde ilk kez Arapça ve İngilizce atölyeler düzenleniyor. Arapça olarak düzenlenen Eyyühel Veled Okuma Atölyesinde dersleri İbn Haldun Üniversitesinden Fatian Shabani verecek. 1 Martta başlayacak ve 5 hafta sürecek olan derslerde, İmam Gazali’nin önemli kitabı olan Eyyühel Veled anlatılacak. Bir Müslümanın hayatını İslam’a uygun olarak nasıl yaşaması gerektiğini detaylıca anlatan kitapta, birçok önemli konuya değiniliyor.

Sosyal medyada gerçekler ve yalanlar

İngilizce olarak düzenlenecek atölye ise Sosyal Medyada Yalan Sanatı Atölyesi. Gazeteci ve akademisyen Dr. Hakkı Öcal tarafından İngilizce verilecek derslerde, sosyal medyanın gerçekleri, geçmişi ve geleceği tartışılacak. Postmodern dönemde internette yazılanlar ile gerçeklik arasındaki farklar gençlerle müzakere edilirken, önyargılar ve diğer birçok konu ele alınacak. Sosyal medyanın haberlere ulaşmadaki etkisi, sosyal medyadaki haberlere bakışımız ve bu konuya ilişkin değişen algılarımız atölyenin temel konuları arasında bulunuyor. 5 hafta sürece olan atölye, 2 Mart tarihinde başlıyor.

Başvuru için tıklayınız